... aby nie ustać w drodze

Życie to jedno wielkie skrzyżowanie
W którą drogę iść?
Tyle dróg wokół mnie.
Kogo spytać?
Tylu ludzi wokół mnie.
Czyjej rady słuchać?
Tyle rad, ilu ludzi na świecie jest.
Jak odnaleźć siebie mam?
W tym wielkim świecie.
Gdzie szukać mam?
Kto odpowiedź może mi dać?
Gdzie kroki swoje skierować mam?
By me życie miało sens.
Któż odpowiedź może mi dać?
Jeśli nie Ty, JEZU mój.
W Tobie pokładam nadzieję.
Tobie zaufać na max chce.
Tobie życie moje oddać chcę,
Leczy czy przyjmiesz mnie?
Taką jaką jestem?
Lecz jaka jestem?
Nie wiem dziś.
Lecz jeśli Ty będziesz chciał
Powiesz mi, kim jestem?
Lecz nie tylko o to prosić chcę
O drogowskaz,
Bo na skrzyżowaniu
Moje życie znalazło się.
Jeśli chcesz to dopomóż mi!

primi sui motori con e-max