28.12.2012 - którędy droga?

Piątek, IV dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto Świętych Młodzianków

Ewangelia na dzisiaj (Mt 2,13-18)

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Minutka ze Słowem:

Którędy droga?

Dziś w Kościele wspominamy Świętych Młodzianków, najmłodszych męczenników, którzy zostali zabici z rozkazu Heroda, pełnemu nienawiści i rządzy władzy, obawiającemu się utraty swojej pozycji.

Podobnie i w życiu możemy spotkać ludzi, którzy jak król Herod bezwzględnie dążą do swoich celów i pragną osiągnąć sukces kosztem innych osób. Niejednokrotnie towarzyszy temu nienawiść. W tej sytuacji należy postawić sobie pytanie: czy taki sukces sprawia człowiekowi satysfakcję? czy ma sens? Do czego doprowadzi nas przysłowiowy „wyścig szczurów”? Mamy wybór: można wybrać drogę, wypełnioną egoizmem i w czasie próby, gdy będziemy mogli odnieść jakąkolwiek korzyść "iść po trupach" do celu. Można też pójść w przeciwną stronę i zamiast niepotrzebnej rywalizacji postawić na relację z drugim człowiekiem, wzajemną pomoc i współpracę.

Jedyne, do czego może doprowadzić nienawiść, to krzywda i cierpienie niewinnych osób. Nienawiść rodzi nienawiść. Nie odpowiadajmy złem na zło, ale starajmy się zawsze walczyć o dobro w naszym życiu.

Dobry Boże! Dodawaj nam sił i odwagi, abyśmy zawsze starali się dobrem zwyciężać każde zło, jakie napotkamy na naszej drodze. Bądź dla nas Światłem, abyśmy nigdy nie zabłądzili w ciemnościach.

podpowiadają Marta Jasińska i Patryk Cyroń (narzeczeni)

primi sui motori con e-max