27.12.2012 - wierzę w Ciebie, Panie!

Czwartek  w oktawie Narodzenia Pańskiego (III dzień w Oktawie)

Ewangelia na dzisiaj (J 20, 2-8):

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Minutka ze Słowem:

wierzę w Ciebie, Panie!

Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest nasza wiara. Dzisiejszy fragment Ewangelii skłania nas do kontynuacji rozważań na ten temat.

Nasza wiara jest piękna: przynosi miłość, pokój, wlewa w nasze serca nadzieję. Jednocześnie jest także bardzo trudna. W Liście do Hebrajczyków czytamy: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11,1). Wierzymy w Kogoś, kogo nie możemy zobaczyć, co dla niektórych może stanowić przeszkodę nie do przejścia. Wygodniej jest im powiedzieć „wierzę w pieniądz, bo mogę go dotknąć i zobaczyć, a Boga nikt nie widzi”, co mieliśmy okazję usłyszeć już niejednokrotnie. Często w naszej wierze jesteśmy wzrokowcami i oczekujemy od Boga namacalnych znaków, które pomogą nam wierzyć.

Pan Bóg mówi natomiast: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chciejmy każdego dnia umacniać naszą wiarę, by trwać przy Bogu z dziecięcą ufnością. Pomimo chwil zwątpienia.

Dobry Boże! Umacniaj naszą wiarę, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją obecność. Prosimy Cię, otwieraj nasze oczy i serca, byśmy potrafili dostrzegać Ciebie i Twoje dzieła w naszym życiu. Bo Ty jesteś Emmanuelem, Bogiem z nami. Amen.

podpowiadają Marta Jasińska i Patryk Cyroń (narzeczeni)

primi sui motori con e-max