25.12.2012 - Narodziny Miłości!

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2, 15-20):

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Minutka ze Słowem:

Narodziny Miłości

Gdy nadchodzą Święta bywa tak, że skupiamy się na tym, co zewnętrzne: na pięknej choince, bogato zastawionym stole, idealnie posprzątanym mieszkaniu. Czy to naprawdę jest najważniejsze? Spójrzmy dziś na Maryję, która w pokornym sercu skrywała swoje troski i radości, przeżywając w szczególny sposób wydarzenia tej wyjątkowej Nocy.

Znajdźmy dzisiaj chwilę, aby rozważyć tajemnicę Narodzin Boga. Otwórzmy nasze serca na przyjście Zbawiciela. Niech On narodzi się przede wszystkim w naszych sercach, napełniając je wiarą, nadzieją i miłością.

Panie Jezu! Ty jesteś źródłem Miłości. Niech Twoje Narodzenie będzie okazją do przemiany naszych serc, abyśmy potrafili miłować innych tak, jak Ty nas umiłowałeś.

podpowiadają Marta Jasińska i Patryk Cyroń (narzeczeni)

primi sui motori con e-max