24.12.2012 - Dzień dobry, Panie Boże!

Poniedziałek IV tygodnia Adwentu (Wigilia Bożego Narodzenia)

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1, 67-79):

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Minutka ze Słowem

Dzień dobry, Panie Boże!

Czytając Pieśń Zachariasza, która jest dzisiejszą Ewangelią, nasuwają nam się słowa: „poranne przywitanie”. Pieśń ta jest nieodłącznym elementem Jutrzni, którą wiele osób odmawia jako swoją pierwszą modlitwę dnia, tym samym rozpoczynając swój dzień z Panem Bogiem.

Mile wspominamy wspólny wyjazd z Duszpasterstwem Akademickim w Bieszczady, który obrazuje to, czym chcielibyśmy się podzielić. Każdego ranka wszyscy witaliśmy się, obdarowując wzajemnie uśmiechem i ciepłym pozdrowieniem. Czyniliśmy to nie tylko między sobą, ale także z Panem Bogiem, właśnie poprzez wspólne odmawianie Jutrzni. W ten sposób chcieliśmy i Jemu powiedzieć „Dzień dobry!”, ofiarować rozpoczynający się dzień i obdarzyć ciepłym pozdrowieniem, tak, jak robiliśmy to względem siebie.

Dobry Boże! Chcemy każdy dzień rozpoczynać, witając się z Tobą. Tobie chcemy powierzyć nasze codzienne radości i troski, wiedząc, że Ty masz najpiękniejszy plan dla nas. Błogosławiony bądź Panie za każde dobro, które z Twych rąk otrzymujemy. Amen.

podpowiadają Marta Jasińska i Patryk Cyroń (narzeczeni)

primi sui motori con e-max