#JednoSłowo

Czytaj więcej...

Czy jedno słowo to wystarczający pokarm dla serca człowieka na cały dzień. Przecież za jednym słowem tak niewiele się kryje, w słowotoku który do nas dociera każdego dnia, jedno słowo wydaje się być niewystarczjące, jest jak ziarnko piasku na pustyni. 

Kilkanaście lat temu, byłem z przyjaciółmi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pięknego śpiewu i atmosfery modlitwy, spotkałem się z ikoną Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarchą Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Księgę Życia - Ewangelię, a stojący obok menas ma w ręku tylko mały zwój. Zastanawiałem się długo dlaczego tak jest. Jedno z tłumaczeń, które gdzieś wpadło mi w ręce było takie, że pierwsi chrześcijanie nosili ze sobą zwoje na których mieli zapisane jedno słowo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali się żyć na codzień. To było ich jakby życiowe motto. Tak niewiele, żeby żyć dobrze... jedno Słowo wystarczy.

O ile tylko czas pozwoli, każdego dnia jedno Słowo, które łatwo zapamiętać i łatwo rozważać przez cały dzień... aby Go spotkać.

ks. Marcin Cytrycki

fot. Wikipedia.com

Nic/Wszystko

Czytaj więcej...5 niedziela Wielkanocna

Z pewnością niektórzy powiedzą, że to zbytnie przerysowanie, że za mocno powiedziane. Jednak jak czytam dzisiejszą Ewangelię to właśnie to przerysowanie najbardziej do mnie przemawia. Beze mnie nic nie możecie uczynić i Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Przyłożenie tych dwóch prawd do mojego życia pokazuje mi wyraźnie, jak wiele próbuję zrobić bez Niego, a potem się dziwię, że nie przynosi to żadnych owoców, albo owoce są marne. Budowanie wspólnot, miłość wzajemna, praca, różne zaangażowania – bez Niego na dłuższą metę nic z tego nie wychodzi….

A z drugiej strony jak trudno mi uwierzyć, że z Nim o cokolwiek będę prosił, to się spełni…

Zazdrość

Czytaj więcej...Sobota 4 tygodnia wielkanocnego

W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć nikomu czym jest zazdrość. Doskonale znamy ją z autopsji. Jedni bardziej z tego, że komuś czegoś zazdrościli, inni – z tego, że ktoś im czegoś zazdrościł. Można powiedzieć, że klasyczna już konferencja ks. Krzysztofa Grzywocza o zazdrości (Uczucia Niekochane) doskonale wyjaśnia jej fenomen.

Zadania

Czytaj więcej...Środa 4 tygodnia wielkanocnego

Czytając dzisiejszą Liturgię Słowa nie sposób nie usłyszeć tych bardzo konkretnych poleceń jakie daje swoim uczniom Pan Jezus w dniu wniebowstąpienia, a także święty Piotr, kończąc swój pierwszy list. Można je analizować każde po kolei i odnosić do naszego życia współczesnego. I często tak też robimy.

Obietnica

Czytaj więcej...Piątek 4 tygodnia wielkanocnego

Dosyć sceptycznie podchodzimy do wszelkiego rodzaju obietnic. Chyba przede wszystkim dlatego, że na co dzień jesteśmy manipulowani tyloma obietnicami, które nijak się potem przekładają na życie. Począwszy od tych obietnic, które dają nam reklamy, skończywszy zaś na wszelkiej maści obietnicach wyborczych. Bez wątpienia każdy z nas „naciął się” kiedyś na czyjejś obietnicy. „Naciął się” to znaczy, został zraniony tym, że ktoś nie wypełnił danego nam słowa.

Wojciech

Czytaj więcej...Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika

Imię dzisiejszego Patrona należy do najstarszych i jednocześnie wciąż popularnych polskich imion. Jest zlepkiem dwóch członów: woj – wojownik, żołnierz, rycerz i ciech­ – pochodzące od cieszyć się, nieść radość. Wojciech to żołnierz, który przynosi radość, pociechę. Jeszcze inni mówią, że oznacza tego, który niesie radość walczącym.

Metoda

Czytaj więcej...Czwartek 4 tygodnia wielkanocnego

Wraz ze św. Pawłem docieramy dziś do Antiochii Pizydyjskiej. Paweł, poproszony o zabranie głosu w synagodze w krótkich słowach streszcza cały Stary Testament, pokazując jak zapowiada on i przygotowuje przyjście Chrystusa. O tym, jak to zostało przyjęte przez słuchaczy, usłyszymy jutro i pojutrze.

Dziś chcę zwrócić uwagę na to, że dla Pawła każda okazja jest dobra by głosić Ewangelię. Nie ma nieodpowiedniego miejsca czy nieodpowiednich słuchaczy. Każdemu człowiekowi głosi Chrystusa. Jest świadomy tego, że został posłany i swoje posłannictwo wypełnia w każdych możliwych okolicznościach. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9, 16). Wie, że nie głosi siebie, ale że wraz z jego głoszeniem przychodzi do człowieka sam Jezus.

Spotkanie

Czytaj więcej...Piątek 3 tygodnia wielkanocnego

Jednym z głównych tematów okresu wielkanocnego są różne spotkania ze Zmartwychwstałym. Także dzisiejsze fragmenty podpowiadają nam kilka miejsc / rzeczywistości, w których mogą stać się dla nas miejscem spotkania z Jezusem.

Pierwszym miejscem spotkania z Chrystusem jest Eucharystia. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Nie da się tego bardziej wyraźnie powiedzieć. To było tak szokujące dla słuchaczy Jezusa, że nie byli w stanie tego pojąć.

Podkategorie

Czytaj więcej...Jedno Słowo

Czy jedno słowo to wystarczający pokarm dla serca człowieka na cały dzień. Przecież za jednym słowem tak niewiele się kryje, w słowotoku który do nas dociera każdego dnia, jedno słowo wydaje się być niewystarczjące, jest jak ziarnko piasku na pustyni. 

Kilkanaście lat temu, byłem z przyjaciółmi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pięknego śpiewu i atmosfery modlitwy, spotkałem się z ikoną Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarchą Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Księgę Życia - Ewangelię, a stojący obok menas ma w ręku tylko mały zwój. Zastanawiałem się długo dlaczego tak jest. Jedno z tłumaczeń, które gdzieś wpadło mi w ręce było takie, że pierwsi chrześcijanie nosili ze sobą zwoje na których mieli zapisane jedno słowo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali się żyć na codzień. To było ich jakby życiowe motto. Tak niewiele, żeby żyć dobrze... jedno Słowo wystarczy.

O ile tylko czas pozwoli, każdego dnia jedno Słowo, które łatwo zapamiętać i łatwo rozważać przez cały dzień... aby Go spotkać.

ks. Marcin Cytrycki

fot. Wikipedia.com