Wielki Post

Olejek

Wielki Poniedziałek

Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”

Tam gdzie brak miłości, trudno zrozumieć gesty z tej miłości wypływające. Są jak słowa wypowiedziane w całkowicie obcym języku.

Maria namaszcza stopy Jezusa drogocennym olejkiem, a Jezus pozwala się namaścić. W tej atmosferze napięcia, która wokół niego narasta, ten czuły dotyk jest ukojeniem Jego serca.

Razem

Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

W przeróżny sposób Bóg posługuje się ludźmi, by przekazać swój zamysł względem człowieka. Czasami wybiera osoby, które po ludzku kompletnie się do tego nie nadają. Słyszymy dziś Arcykapłana Kajfasza, który w czasie spotkania Najwyższej Rady, kompletnie nie będąc tego świadomym – wypowiada proroctwo, które będzie jednym z kluczy do zrozumienia tego, dlaczego właściwie Jezus umiera na krzyżu (wczorajsze #JednoSłowo): Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Św. Jan od razu dodaje do tych słów zdanie komentarza: jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.

Dokładnie

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Z tych zaledwie kilkunastu wersetów Biblii, które mówią o św. Józefie, żywa Tradycja Kościoła wyciąga wiele momentów tak aktualnych dla naszego codziennego życia. Polskie tłumaczenie mówi o nim jako o cieśli, ale w tym określeniu zawiera się coś więcej niż tylko wykonanie prac ciesielskich w nam współczesnym rozumieniu. Greckim tekton określano budowniczego domów, kogoś kto posiada bardzo konkretną i cenną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy domostw. To nie był jakiś chłopek roztropek, który coś tam skleci, ale wykwalifikowany rzemieślnik, ceniony mistrz w swoim fachu.

Może dlatego, że w swojej pracy musiał dokładnie stosować się do pewnych zasad budowania domów, dlatego też było łatwiej mu, mimo ludzkich obaw w sercu, dokładnie wypełnić polecenia Boga przy „budowie” tego domu, w którym miał zamieszkać Boży Syn. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

 

Czyż nie jest to inspirująca postawa dla każdego z nas. Wypełnić dokładnie to wszystko co Bóg mi proponuje…

Zachować

Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. To swego rodzaju umowa dwóch stron, podobna do umowy handlowej. To umowa dosyć dziwna, bo tym który odnosi większe zyski nie jest Bóg, ale Abraham. Bóg daje obietnicę licznego potomstwa, co dla Abrahama było synonimem życia wiecznego. A w zamian wymaga od człowieka właściwie tylko jednego – zachowaj przymierze ze Mną. Nic więcej!

Co to znaczy zachować przymierze?

Obraz

5 Niedziela Wielkiego Postu (rok B)

Kilka lat temu, w jednej z książek przeczytałem zdanie, które właściwie od tego czasu co jakiś czas do mnie powraca: Nasze ciało, mówi o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu; jest ikoną – obrazem naszej duszy.To troszkę inne pokazanie prawdy o tym, że nasze ciało i nasza dusza tworzą jedno. Prawa życia, które kierują naszym ciałem możemy więc, a nawet powinniśmy w pewien sposób odnosić do naszego życia duchowego.

Słyszymy dziś o Grekach, którzy przybyli na święta Paschy do Jerozolimy. Słyszeli pewnie o Jezusie i dlatego chcą Go zobaczyć, spotkać się z Nim. Proszą o to Filipa, a ten jest tak zaskoczony, że idzie z tą prośbą do Andrzeja. Dopiero razem idą do Jezusa. Ciekawa jest odpowiedź Jezusa na prośbę Greków. Oni chcą Go zobaczyć, dosłownie spotkać się z Jego ciałem, a On dosłownie w kilku zdaniach wykłada im całe swoje posłannictwo, odkrywa przed nimi swoją duszę, swoje wnętrze, to, co Nim kieruje! On nie chce, żeby Go tylko zobaczyli, On chce się spotkać także z ich duchem, dotknąć ich serca. 

Prawda

Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Historia trzech młodzieńców pojmanych przez króla Nabuchodonozora i wrzuconych do rozpalonego pieca uczy nas kilku spraw o prawdziwym życiu – we wszystkich odcieniach tego wyrażenia.

Sprawa pierwsza, to to, że prawdziwe życie jest możliwe tylko w prawdzie. Niby to takie banalne, a jednak gdy staramy się żyć jakimiś wartościami, które są nie po myśli dzisiejszego świata, słyszymy rzucane mniej lub bardziej poważne słowo napomnienia: Jeszcze ci się oczy otworzą, jeszcze poznasz co to znaczy „prawdziwe życie”.

Godzina

Piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Ta krótka i wręcz lakoniczna informacja dodana przez narratora niesie za sobą potężną dawkę Dobrej Nowiny. Oznacza bowiem, że tak jak każda godzina ziemskiego życia Jezusa była wpisana w wielką Historię Zbawienia, tak również każda godzina mojego życia jest otoczona Bożą troską i miłością. Każda godzina…