#JednoSłowo 2018

Odwagi!

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Czerwiec_27_06_18.jpgKażde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce (por. Mt 7, 15 – 20)

Pisarz Szafan oznajmił królowi: „Kapłan Chilkiasz dałmi księgę” - i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi, Achikamo-wi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: „Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pana zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane”. (por. 2 Krl 22 – 23)

Zobaczyć owoce swojego działania, świadomie je ocenić, wyciągnąć z niego wnioski, jeśli trzeba nie bać się i przyznać do swoich błędów i nawrócić się – zmienić swoje postępowanie. To są bardzo konkretne porady, które daje nam dziś Żywe Słowo.

Ktokolwiek stara się świadomie żyć, wie jakie to trudne i jakiej wewnętrznej odwagi wymaga. Skonfrontowanie swojego życia z księgą Prawa Bożego zawsze pokaże nam prawdę o nas. Z miłością, ale też bez owijania w bawełnę, bez zbędnych półcieni i kombinowania. Bez filtrów, masek i udawania. Spotkanie z tą prawdą wymaga odwagi.

Może dlatego tak chętnie uciekamy w wirtualną rzeczywistość, gdzie możemy kreować siebie w niemal dowolny sposób… bo boimy się prawdy, bo musielibyśmy się zmienić. Ale tych sposobów uciekania jest o wiele więcej.

Przypatrz się dziś owocom, które wydajesz. Przyłóż swoje życie, do Bożych Przykazań. Nawet jeśli nie będzie to łatwe i przyjemne, może stać się początkiem wielkiej i pięknej przygody – nowego życia! Odwagi!

primi sui motori con e-max